Juni 2020
Forskning Familieøkonomi og arbejdsmarked

Hvad vi ved om børn og deres opvækstvilkår

304 SIDER
ISBN 978-87-02-29241-1
UDGIVET AF Gyldendal og ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed

I ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed er analyser af børns opvækstvilkår og disse vilkårs betydning for livet som voksen indgået i forskellige sammenhænge: forskning i udsatte unge, i familieøkonomi, i indvandring og integration og i marginaliserede gruppers hverdag. Der er derfor opbygget en betydelig viden om børn og deres fremtidige muligheder afhængigt af opvækstvilkår. Men disse analyser er spredt i en lang række forskellige publiceringer.

Bogen samler nu i en let tilgængelig form resultaterne og beskriver den forskning, der har ledt frem til de aktuelle temaer gengivet i bogens seks dele. Der indledes med et overblik over barndommens historie fra tidlig moderne tid til i dag med det sigte at perspektivere de nuværende forhold og livsomstændigheder.

Bogen kan erhverves både som fysisk bog og som e-bog her

Forfattere

Signe Hald Andersen
Interventionschef, forskningsprofessor

Se Biografi og udgivelser 

Bent Jensen
Ekstern konsulent

Se Biografi og udgivelser 

Bodil Wullum Nielsen
Formidlingsansvarlig

Se Biografi og udgivelser 

Jan Rose Skaksen
Forskningschef

Se Biografi og udgivelser