Juni 2019
Forskning Familieøkonomi og arbejdsmarked

Hvordan udvikler beskæftigelsen sig i Danmark?

En analyse af forskellige befolkningsgruppers deltagelse på arbejdsmarkedet
bog - publikation by Jan Rose Skaksen, Torben M. Andersen, Anders Bruun Jonassen, Anders Hjorth-Trolle, Jeppe Elholm Madsen Anders Sørensen og Morten Saaby

Danmark har en internationalt set høj arbejdsmarkedsdeltagelse blandt både kvinder og mænd. Den høje beskæftigelse er da også vigtig for sikringen af fremtidens velfærdssamfund. Det, at alle grupper i samfundet ligger højt målt på andelen i beskæftigelse, er tilsvarende en af forudsætningerne for det lige samfund.

I bogen analyserer førende økonomer, hvordan beskæftigelsen har udviklet sig for forskellige grupper i en tid med store forandringer. Aldrig har befolkningen været så veluddannet. Men stærke tendenser kan true den høje beskæftigelse. Befolkningens etniske sammensætning har ændret sig, og der er blevet flere unge og flere ældre. Som en lille åben økonomi er Danmark desuden på godt og ondt særligt eksponeret for globaliseringen og den hurtige udvikling af teknologien.

Bogens tema udspringer af et ønske i ROCKWOOL Fonden om også i fremtiden at sikre et økonomisk og socialt bæredygtigt velfærdssamfund. Ambitionen er at skabe et klarere billede af, hvad der påvirker udviklingen i de danske beskæftigelsesfrekvenser, og hvad potentialet er i forhold til at øge beskæftigelsen gennem politiske initiativer. Vægten er lagt på strukturelle ændringer, men også den aktuelle konjunkturpåvirkning inddrages i analysen.

Forfattere

Jan Rose Skaksen
Forskningschef

Se Biografi og udgivelser 

Torben M. Andersen
Professor, Institut for Økonomi, Aarhus Universitet. Formand for ATP. Tidligere formand for Det Økonomiske Råd og Velfærdskommissionen.

Se Biografi og udgivelser 

Anders Bruun Jonassen
Cheføkonom, forsker

Se Biografi og udgivelser 

Anders Hjorth-Trolle
Forsker

Se Biografi og udgivelser 

Jeppe Elholm Madsen
Ph.d.-studerende

Se Biografi og udgivelser