2007
Forskning Indvandring og integration

Immigrants at the Workplace and the Wages of Native Workers

Study no. 18 fra Rockwool Fondens Forskningsenhed.
arbejdspapir - publikation by Jan Rose Skaksen Nikolaj Malchow-Møller og Jakob Roland Munch
29 SIDER
ISBN 87-90199-01-4
UDGIVET AF Rockwool Fondens Forskningsenhed

Ved hjælp af samkørte arbejdsgiverdata fra Danmark over en forholdsvis lang periode (1993-2004) undersøger forfatterne følgerne af den tiltagende ansættelse af indvandrere på det mest detaljerede niveau: Arbejdspladsen. Hvordan påvirkes indfødte arbejderes løn, når der sker en stigning i antallet af arbejdere fra mindre udviklede lande på arbejdspladsen?

Forfattere

Jan Rose Skaksen
Forskningschef

Se Biografi og udgivelser