2002
Forskning Indvandring og integration

Immigration and the public sector in Denmark

nyhedsbrev - publikation by ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed

Introduktion til dette nummer
Af forskningschef Gunnar Viby Mogensen, Rockwool Fondens Forskningsenhed

Forskningsenhedens resultater om integrationen på arbejdsmarkedet
Af forskningschef Gunnar Viby Mogensen, Rockwool Fondens Forskningsenhed

Invandrarne och den offentliga sektorns ekonomi
Af professor, dr. Eskil Wadensjö og ekonomie magister Helena Orrje, Stockholms Universitet, Institut for Social Forskning (SOFI)

Befolkningens holdning til antallet af flygtninge: Tendens til fald i uviljen i det sidste tiår, men ny kraftig stigning efter terrorangrebene i USA
Af Søren Pedersen og Helle Cwarzko Jensen, Rockwool Fondens Forskningsenhed

Borgernes lovlydighed i internationalt perspektiv
Af professor Jørgen Goul Andersen, Aalborg Universitet

Danskernes offentlige moral gennem 20 år
Af professor Peter Gundelach, Sociologisk Institut, Københavns Universitet

Bagvedliggende rapporter:

Immigration and the public sector in Denmark

Af Eskil Wadensjö og Helena Orrje – Se publikation

Forfattere

ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed