2014
Forskning Indvandring og integration

Indvandrere og danskeres nettobidrag til de offentlige finanser

Arbejdspapir Nr. 30
arbejdspapir - publikation by Marie Louise Schultz-Nielsen og Torben Tranæs
23 SIDER
ISBN 978-87-93119-00-0
UDGIVET AF Rockwool Fondens Forskningsenhed

Indvandring er ofte nævnt som en mulig løsning på fremtidens udfordringer med flere ældre og færre i den arbejdsdygtige alder. Men er der på baggrund af de hidtidige erfaringer med indvandring og integration udsigt til et overskud på de offentlige finanser på længere sigt? – Og hvordan forholder det sig for henholdsvis den vestlige og ikke-vestlige indvandring? Det analyseres i notatet, der kommer med en prognose frem til 2050.

Forfattere

Marie Louise Schultz-Nielsen
Seniorforsker og projektchef

Se Biografi og udgivelser