2002
Forskning Indvandring og integration

Indvandrerne og arbejdsmarkedet

nyhedsbrev - publikation by ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed

Overblik over dette nummer
Af forskningschef Gunnar Viby Mogensen, Rockwool Fondens Forskningsenhed

Indvandrerbefolkningens sammensætning og udvikling i Danmark
Af forsker Claus Larsen og professor, dr.polit. Poul Chr. Matthiessen

Integrationen af indvandrere og efterkommere på det danske arbejdsmarked i 2001
Af forsker Marie Louise Schultz-Nielsen, Rockwool Fondens Forskningsenhed

Uddannelse og danskkundskaber
Af forsker Claus Larsen, Rockwool Fondens Forskningsenhed

Overførselsindkomster til indvandrere
Af forsker Niels-Kenneth Nielsen, Rockwool Fondens Forskningsenhed

Invandringen och den offentliga sektorn
Af professor, dr. Eskil Wadensjö, Stockholms Universitet

Indvandrere er mennesker med ressourcer
Af fhv. udlændingepolitisk ordfører for Socialdemokratiet Ritt Bjerregaard

Ingen integration uden arbejde
Af minister for Flygtninge, Indvandrere og Integration Bertel Haarder (V)

(Nyhedsbrevet er en sammenfatning af bogen Se publikation)

Forfattere

ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed