2014

INDHOLD:

Indvandring fra ikke-vestlige lande vil også være en nettoudgift for det offentlige i år 2050 – ved uændret indvandring og integration

Bagvedliggende rapporter:

Indvandrere og danskeres nettobidrag til de offentlige finanser
Af Marie Louise Schultz-Nielsen og Torben Tranæs