2014
Forskning Arbejdsudbud og velfærd

Leading public service organizations

How to obtain employees with high self-efficacy
arbejdspapir - publikation Christian Bøtcher Jacobsen og Lotte Bøgh Andersen
28 SIDER
ISBN 978-87-93119-19-2
UDGIVET AF Syddansk Universitetsforlag og Rockwool Fondens Forskningsenhed

Litteraturen omkring offentlig ledelse har ofte diskuteret værdien af transaktionsledelse, hvor lederen leder via påtale og belønning . Nogle eksperter er bekymrede for, at denne form for ledelse vil skade offentligt ansattes selvoplevede kompetencer, men der er faktisk også argumenter for det modsatte resultat – det, at følelsen af kompetence bliver styrket af betingede belønninger, fordi de giver feedback på præstationer. Notatet undersøger, hvordan 91 gymnasierektorers brug af belønninger og sanktioner påvirker den selvoplevede professionelle kompetence blandt deres 1.921 lærere.

Læs mere om


Arbejdsudbud og velfærd