August 2018

I dette nyhedsbrev:

Jobseparation kan ses på beskæftigelsen 2 år efter

Beskæftigelsestabet rammer på tværs af socioøkonomiske karakteristika

Konsekvensberegninger af ændring i minimumslønnen

Forfattere

ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed