2007
Forskning Indvandring og integration

PISA 2000’s læseskala

Vurdering af psykometriske egenskaber for elever med dansk og ikke-dansk sproglig baggrund
bog - publikation Peter Allerup
31 SIDER
ISBN 978-87-76742249
UDGIVET AF Syddansk Universitetsforlag

Måler PISA’s læseopgaver på samme måde over for elever med dansk sproglig baggrund som over for elever med ikke-dansk sproglig baggrund?