Fonden Evaluering

RIPAT Manualen

Rural Initiatives for Participatory Agricultural Transformation
bog - publikation Jens M. Vesterager, D. Ringo, C.W. Maguzu og J.N. Ng’ang’a

En fleksibel tilgang til landbrugsrådgivning – kendt under navnet RIPAT – er blevet udviklet af Rockwool Fonden i samarbejde med en tanzaniansk udviklingsorganisation RECODA i perioden 2006-2012. Det er sket gennem en serie landbrugsprojekter i det nordlige Tanzania. RIPAT Manualen vejleder  læseren skridt for skridt i organisering og implementering af et robust landbrugsudviklingsprojekt – baseret på grupper.  Målgruppen for manualen er personer, der er interesserede i forbedringen af fødevaresikkerhed og indkomst blandt småbønder. I målgruppen tænkes især på praktikere, men også undervisere, forskere og beslutningstagere. Manualen er i særlig grad relevant for NGO-medarbejdere – både personer som arbejder med programudvikling i felten og for lokale offentligt ansatte inden for landbrugsrådgivning og udvikling af landdistrikter.

Læs mere om


Evaluering