2014

INDHOLD:

Skattereformen i 2010 blev brugt til skattetænkning og havde ingen realeffekt på indtjeningen det første år.

Bagvedliggende rapporter:
Tax Reforms and Intertemporal Shifting of Wage Income: Evidence from Danish Monthly Payroll Records
Af Claus Thustrup Kreiner, Søren Leth-Petersen og Peer Ebbesen Skov

Forfattere

ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed