2012
Forskning Indvandring og integration

Starthjælpens betydning for flygtninges levevilkår og beskæftigelse

Arbejdspapir Nr. 25
arbejdspapir - publikation by Lars Højsgaard Andersen, Marie Louise Schultz-Nielsen Hans Hansen og Torben Tranæs
54 SIDER
ISBN 978-87-90199-68-5
UDGIVET AF Rockwool Fondens Forskningsenhed og Syddansk Universitetsforlag

Starthjælpens betydning for flygtninges levevilkår og beskæftigelse gennemgår detaljeret en række beskæftigelsesmæssige og sociale konsekvenser for flygtninge af indførelsen af den lavere kontanthjælpsydelse, starthjælpen, i juli 2002. I arbejdspapirets første del beskrives de overordnede levevilkår for flygtninge på starthjælp: Hvor store er ydelserne, og hvilke rådighedsbeløb ender man med at have, når skat og husleje er betalt? Ligeledes beskrives den mere generelle indkomstsituation for flygtninge i Danmark, altså både for de, der er afhængige af offentlige ydelser og derfor faktisk lever af starthjælpen, og for de, der har fundet beskæftigelse. I arbejdspapirets anden del beskrives starthjælpens beskæftigelsesmæssige effekt både på kort og på lidt længere sigt, og der ses på hvilke jobs flygtninge tager i Danmark – og til hvilken løn.

Køb arbejdspapiret her

Forfattere

Lars Højsgaard Andersen
Chef for marginaliserede grupper, forskningsprofessor

Se Biografi og udgivelser 

Marie Louise Schultz-Nielsen
Seniorforsker og projektchef

Se Biografi og udgivelser