2013
Forskning Arbejdsudbud og velfærd

Tax Reforms and Intertemporal Shifting of Wage Income:

Evidence from Danish Monthly Payroll Records
arbejdspapir - publikation by Peer Ebbesen Skov Claus Thustrup Kreiner og Søren Leth-Petersen
44 SIDER
ISBN 978-87-90199-97-5
UDGIVET AF Rockwool Fondens Forskningsenhed

Skattereformen i 2010 (forårspakken v.2.0) fjernede mellemskatten og medførte dermed en reduktionen i skatten på den sidst tjente krone fra 63 % i 2009 til 56 % i 2010. Udsigten til den lavere beskatning i 2010 fik nogle skatteydere til at udskyde deres lønudbetaling fra slutningen af 2009 til januar 2010 for på den måde at mindske deres skattebetaling. Skatteydere, der flyttede indkomst på tværs af skatteåret, er karakteriseret ved at have en høj indkomst, at være blandt de bedst lønnede hos deres arbejdsgiver, at have en høj likviditet og ved at være ansat i mindre virksomheder. Endelig finder forfatterne, at denne form for skattetænkning fandt sted på tværs af brancher, mens der ikke er tydelige tegn på indkomstperiodisering blandt offentlige ansatte. De udskudte lønudbetalinger viser sig også at være afgørende for en beregning af skattereformens effekt på arbejdsudbuddet, idet hele kortsigtseffekten af skattereformen på den skattepligtige indkomst (arbejdsudbuddet) skyldes flytning af månedslønninger.

Forfattere

Peer Ebbesen Skov
Seniorforsker

Se Biografi og udgivelser 

Læs mere om


Arbejdsudbud og velfærd