2015
Forskning Familier og børn

The Effects of Medical Treatment of Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) on Children’s Academic Achievement

arbejdspapir - publikation by Peter Fallesen Maria Keilow og Anders Holm
40 SIDER
ISBN 978-87-93119-24-6
UDGIVET AF Rockwool Fondens Forskningsenhed

Børn med ADHD forlader folkeskolen med lavere karakterer and andre børn, hvilket stiller dem dårligere senere i livet. Undersøgelsen, som bygger på registerdataoplysninger om alle danske børn, der tog folkeskolens 9. klasses afgangseksamen i åren 2002-2011, studerer, hvorvidt børn med ADHD klarede sig bedre til eksamen, hvis de påbegyndte stabil medicinsk behandling inden deres eksamen. Ca. 10 procent af danske børn med ADHD, der påbegynder medicinsk behandling, reagerer ikke på medicin eller har så alvorlige bivirkninger af den, at de ophører med behandlingen. Undersøgelsen sammenligner eksamenskaraktererne for de børn, der ophørte med behandlingen, med børn, der fastholdt en stabil medicinering, til at fastslå i hvilken grad stabil medicinering af ADHD kan påvirke børns eksamenskarakterer.

Forfattere

Peter Fallesen
Forskningsprofessor

Se Biografi og udgivelser 

Læs mere om


Familier og børn