2013
Forskning Indvandring og integration

Tid og forbrug i etniske minoritetsfamilier

En kvalitativ undersøgelse af hverdagslivet blandt familier i Danmark med pakistansk, tyrkisk, palæstinensisk og irakisk baggrund
bog - publikation Birgitte Romme Larsen
176 SIDER
ISBN 978‑87‑7674‑756‑5
UDGIVET AF Rockwool Fondens Forskningsenhed og Syddansk Universitetsforlag

Tid og forbrug i etniske minoritetsfamilier undersøger, hvordan familier med etnisk minoritetsbaggrund indretter dagligdagen på tværs af arbejdsliv, familieliv og fritid.
Med udgangspunkt i 20 dybdegående interview i familier med henholdsvis pakistansk, tyrkisk, palæstinensisk og irakisk baggrund viser bogen deres hverdagsliv, overvejelser og handlemønstre.
Bogen kommer med uddybende, kvalitative indsigter i forhold til de kvantitative sammenhænge, Rockwool Fondens Forskningsenhed har fundet i Integration blandt ikke-vestlige indvandrere – Arbejde, familie, netværk og forbrug, som udgives samtidig med denne publikation.
De to bøger giver hver for sig, og tilsammen, en væsentlig ny indsigt i ikke-vestlige indvandreres hverdagsliv, arbejde og forbrugsmønster.