2013
Forskning Evaluering

Udviklingen af Perspekt og erfaringer fra de tidligere implementeringer

Evalueringsnotat nr. 4
evaluering - publikation by Rasmus Landersø og Trine Kløveager Nielsen
37 SIDER

Perspekt er et undervisningsmateriale, der sigter mod at træne skoleelevers emotionelle, personlige og sociale færdigheder. Undervisningsmaterialeter et konkret værktøj, hvori der bl.a. indgår øvelser, rollespil, film og leg. Målet er, at man via denne træning skaber et bedre læringsmiljø i klassen. Gennem en kvalitativ videns- og erfaringsopsamling, søger denne evaluering svar på følgende to spørgsmål. 1) Hvad er de faglige eksperters holdning til et undervisningsmateriale som Perspekt i folkeskolen? 2) Hvad er skolelærernes holdning til og erfaring med Perspekt? Rapporten konkluderer, at ud fra et fagligt synspunkt, er Perspekt et relevant og meget velstruktureret materiale. Dog påpeges, at for meget struktur også kan hæmme den enkelte lærer i sin undervisning blandt andet i forhold til differentiering mellem stærke og svage elever. Desuden mangler Perspekt en samlet teoretisk og forskningsbaseret referenceramme. Lærernes erfaring med Perspekt var positiv. Mange mente, at Perspekt materialet havde medført et bedre læringsklima i klassen og færre konflikter. Lærerne berettede desuden, at deres elever var glade for Perspekt og så frem til undervisningen. Dog berettede nogle lærere også om problemer med at få engageret både de stærkeste og de svageste elever i klassen gennem hele undervisningsforløbet.

Forfattere

Rasmus Landersø
Chef for uddannelse og familie, forskningsprofessor

Se Biografi og udgivelser 

Læs mere om


Evaluering