OVERVÆGTSINDSATS MÅLRETTET BØRN

COOL2BFIT

ROCKWOOL Fonden har udviklet overvægtsindsatsen Cool2BFit, der er et kost-, trivsels- og aktivitetsprogram. Formålet er, at forbedre sundhedstilstanden for overvægtige, motorisk udfordrede og/eller fysisk inaktive børn i alderen 7–15 år. Vi har i 2018 overdraget rettighederne til Cool2BFit til VIA University College, som fremadrettet vil udbrede indsatsen til landets kommuner.

Om initiativet

Overvægt blandt børn er et stigende problem. En opgørelse foretaget af Sundhedsstyrelsen i 2014 viser, at hvert ottende barn er overvægtigt, når det starter i skole[1]. Forskning viser, at den psykiske trivsel er svækket hos overvægtige børn (5-11 år) i forhold til normalvægtige børn[2] og at 70 pct. af dem, der har været overvægtige som børn eller unge, forbliver overvægtige i deres voksenliv og overfører således livsstilsproblematikker og sundhedsrisici fra barndommen til voksentilværelsen[3].

Cool2BFit består af en multifacetteret indsats med fokus på:

  • Fysisk træning og leg (for børn og delvis familie).
  • Motorisk screening.
  • Ugentlig opfølgning på udfordringer for familier.
  • Skræddersyet kostvejledning, hjemmebesøg, fælles madlavningsaftener og temaaftener for forældre.
  • Intensivt motivationsarbejde.
  • Løbende fokus på trivsel.
  • Strategier til at forankre en sundere livsstil i hverdagen.

En kortsigtseffektevaluering af en tidligere variant af Cool2BFit med de samme kerneelementer har vist positive effekter på børnenes BMI. Denne effektevaluering blev gennemført i 2014 af Professor Bente Klarlund[4]. Langtidseffekterne er indsatsen er endnu ikke dokumenteret.

Samarbejdsmuligheder i projektet lige nu

ROCKWOOL Fonden samarbejder med VIA University College om at få etableret en god model for udbredelse af Cool2BFit i regi af VIA University College. Sideløbende hermed undersøger ROCKWOOL Fonden mulighederne for at lave en effektevaluering af langtidseffekterne af Cool2BFit.

Relevante links

Link til evaluering gennemført af Bente Klarlund: https://bmcpediatr.biomedcentral.com/articles/10.1186/1471-2431-14-273

[1] Tal baseret på data fra Sundhedsstyrelsens Børnedata fra publikationen: ”Opsporing af overvægt og tidlig indsats for børn og unge i skolealderen”, Sundhedsstyrelsen, 2014.

[2] Hughes AR et al. Quality of life in a clinical sample of obese children. Int J Obes (Lond). 2007.

[3] SFI, 2016, ”Evaluering af satspuljen forebyggende indsatser for overvægtige børn og unge”, 2016.

[4] Klarlund et al, 2014, “A randomized controlled trial on a multicomponent intervention for overweight school-aged children”, BMC Pediatrics.

Kontakinformation

For yderligere information kontakt programleder i ROCKWOOL Fonden Pernille Brems på pbr@rfintervention.dk eller 20 53 70 85.

Kontakttaktperson i VIA University College: Anders Halling, mail: ahal@via.dk

Initiativer

Del & Print